Baggrund

Mit navn er Henrik Lindberg Hansen. Jeg har været engageret i dialog og økumeni det meste af mit voksenliv. Jeg tilbyder med denne side at dele min erfaring og viden gennem foredrag og  konsulentvirksomhed.

1996 startede jeg mit teologistudie med fokus på filosofi og etik. Arbejdet med etik og tro pressede mig dog hurtigt ud i praktisk arbejde til forbedring af forholdene for de fattige i verden. Jeg koordinerede først de frivillige i Max Havelaar, men oprettede og koordinerede snart derefter Aarhus NGO Forum sammen med en række frivillige for at effektivisere indsatsen i Aarhus. Vores største event var Hungermarchen, en protest mod nedskæringerne i U-landsbistanden, hvor vi producerede 24 statuer af udsultede drengebørn og tourede 25 byer med dem for at oplyse om de store uligheder i verden.

2003 arbejdede jeg som koordinator i Økumenisk Ungdom. Vi startede økumeniske agape-måltider og jeg stod for ungdomslejren på Danske Kirkedage 2004 i Roskilde.

2004 blev jeg ansat i Danmission, som sendte mig til Egypten for at arbejde med dialog. Over årene startede jeg to dialoggrupper i forskellige dele af Kairo, deltog i en række andre dialogtiltag, rådgav på nogle projekter, lærte egyptisk arabisk og studerede islam, Mellemøsten og samfundsforhold og politik i Egypten.

2010 blev jeg optaget på School of Oriental and African Studies, University of London, hvor jeg satte mig ind i sociologi og social psykologien for at analysere den religiøse dialogs samfundsmæssige betydning i Egypten. Der var specielt fokus på, hvordan dialogen bruges som et redskab af forskellige grupperinger i samfundet med vidt forskellige formål: politisk positionering og forhandling, politisk protest og opposition, social legitimitet og positionering i lokalområder, og unge menneskers behov for at kæmpe for en inkluderende tilværelse, der giver mening for dem.

2012 flyttede jeg tilbage til Danmark og fokuserede på at opdatere min Ph.d. med begivenhederne i Egypten efter revolutionen i 2011. Ph.d.en udkommer i bogform i 2015, men det kan du læse mere om her.