Bøger og Artikler

Bøger

Christian-Muslim RelationsI 2015 udkom min anden bog om dialog med titlen Christian-Muslim Relations in Egypt: Politics, Society and Interfaith Encounters gennem forlaget I.B Tauris. Bogen er på engelsk og beskriver religionens rolle i det egyptiske samfund: hvordan den generelle befolkning sikrer deres fremtid i deres nære miljø, der ofte er religiøst defineret, da de ikke stoler på, at staten sikrer deres tilværelse. Bogen beskriver dernæst forskellige former for diskrimination de kristne er udsat for, og hvordan denne opfattes forskelligt af forskellige dele af befolkningen. Dette danner basis for at beskrive, hvilken rolle den religiøse dialog spiller i det egyptiske samfund, og hvordan social positionering påvirker dialogens form, mål og metode. Til sidst beskrives, hvordan de seneste års tumult har påvirket dialogen og forholdet mellem kristne og muslimer.

Dr Kate Zebiri, Senior Lecturer in Arabic, School of Oriental and African Studies, University of London skriver:

This study is a timely contribution to a hitherto neglected area, and highlights the vital importance of religion in Egyptian society and politics. Based on many years of experience on the ground, it greatly enhances our understanding of the dynamics of interfaith relations in Egypt. It sheds light on the different types of religious discrimination which occur, while also providing an innovative typology of the various dialogue initiatives in contemporary Egypt. Using the tools of sociology and social psychology, this book will be of interest to scholars, students and those working in the field of interfaith dialogue.

Prof. Mark Sedgwick, Arab and Islamic Studies, Aarhus University skriver om bogen:

Christian-Muslim Relations in Egypt is essential reading for all those interested in today’s Egypt. The book is an important contribution to our understanding of the dynamics of Egyptian society and politics, as well as being a major addition to our knowledge of Christian-Muslim relations. Henrik Lindberg Hansen adds penetrating analysis to the authority of long experience. The book ends with an especially valuable chapter on the controversial events of 2011 and 2013, on their impact at the time, and on their possible future implications.

Prof. David Thomas, School of Philosophy, Theology and Religion, University of Birmingham skriver om Christian-Muslim Relations in Egypt:

The networks that operate in Egyptian society are involved and hard to discern, yet they are essential to maintaining relations between both individuals and groups. In this study, Henrik Lindberg Hansen, who has spent many years living in Egypt, shows how dialogue between Christians and Muslims operates through these networks and profits from the links they provide. His study gives a rare insight into unseen aspects of dialogue in Egypt, and makes an unusual and distinctive contribution to research in the field of Christian-Muslim dialogue. This book will give both newcomers and established researchers in the field fresh understandings of the practicalities of dialogue and the intricate relations between Egyptian society and religion.

Om Dialog

I 2009 udkom min første bog om dialog med titlen Om Dialog: Den Dialogiske Ånd og Forståelsen af det Anderledes gennem forlaget Unitas. Bogen er på dansk og beskriver dialog fra teologiske og filosofiske perspektiver, mens den giver en indføring i islam som religion.

Prof. Mark Sedgwick, Arabisk og Islamstudier, Aarhus Universitet skriver på Forum for Islamforsking:

Henrik Lindberg Hansen has two overlapping purposes in Om Dialog. One is to explore dialog in the context of Islam, and the other is to explore Islam in the context of dialog. Both these purposes are achieved in a ground-breaking and readable book. … It is the fieldwork – in effect, participant observation of dialog – that is the source of the book’s greatest strength: its understanding of what Islam means to Muslims today. The book is suitable for a general readership and for use with students, as it is clearly written, keeping technical terminology to a minimum, and explaining the meaning of such technical terms as are used. It will also be of interest to researchers interested in the nature and purposes of dialog, and in the encounter between Denmark and Islam. There are other books on dialog and other books on Islam, but few that are so well informed with regard to the current realities of Muslim belief, and none that so directly addresses the contemporary Danish “Islam debate.”

Heidi Friborg Christophersen skriver på Folkeskolen.dk:

Desuden rummer bogen en grundig indføring i islam – blandt andet med afsæt i de personlige erfaringer. Det er en bog, som jeg håber, at rigtig mange vil tage sig god tid til at læse.

Medier

Klippet er fra BBC World News, hvor jeg kommentarer på pave Francis’s fredsmission til Egypten i foråret 2017.

Under Udvalgte Artikler nedenfor på denne side, finder du artiklen Interreligious Dialogue and Politics in Revolutionary Egypt, som uddyber problematikken.

Jeg undskylder det håndholdte telefonkamera – internettet fejlede på min computer.

Udvalgte artikler

Interreligious Dialogue and Politics in Revolutionary Egypt

Artiklen gennemgår, hvad man i Egypten kalder Officiel Dialog mellem religiøse institutioner og regering – og hvordan denne har udviklet sig siden revolutionen i 2011.

Faith to Faith Relations in a World of Plurality

Artiklen diskuterer, hvordan filosoffen Ludwig Wittgenstein’s senere tanker kan bruges til at forstå religiøs pluralitet.

Satirical Cartoons and Strategies of Intercultural Struggle

Tegningekrisen vendes for at diskutere, hvordan konflikter opstår. Pointen med artiklen er ikke at finde frem til, hvem der har ret, og hvem der tager fejl – og dermed deltage i konflikten. Pointen er at tage et skridt tilbage og forstå hvilke dynamikker, der er i spil, når tidligere venligtsindede nationer begynder at opfatte hinanden mere og mere negativt. Perspektivet er vel nærmest det social psykologiske perspektiv.

The Meaningful Truth of God

En diskussion af trosbegrebet i forhold til gudsbegrebet. Artiklen peger på, at gudsforholdet er til for at skabe mening i menneskers liv – ikke for at distancere folk, der måtte tro anderledes end en selv.