Consulting

Kommunikation og Kulturforståelse

På en travl arbejdsplads opstår der let gnidninger. Man snubler let over hinandens fødder i jagten på resultater. Men konflikter opstår aldrig udelukkende på grund af eksterne faktorer. Vi er som mennesker sociale væsener med et naturligt behov for at deltage i fællesskaber, men når vi så bliver en del af et fællesskab, kommer man […]

Integration og Medborgerskab

Både integration og dialog er begreber, som bruges i en række forskellige sammenhænge med mange forskellige betydninger. Men analyseres begge fra et sociologisk perspektiv, handler de om forhandlingen af social positionering (eller sociale identiteter) mellem socialt etablerede grupper. Den store forskel mellem religiøs dialog og integration er, at den religiøse dialog foregår mellem religiøst definerede […]

Skrivevejledning

  Forløbet understøtter større skriveopgaver gennem vedvarende coaching. Vi arbejder med overblikket, målrettethed, struktur og konsistens. Forløbet bygger på redskaber, der skal strukturere, skabe overblik og trække den relevante information ud af den data, der ligger til grund for skrivearbejdet. Jeg tilbyder at understøtte skriveprocesser med fokus på et eller flere af følgende områder: Forståelse […]