Den Religiøse Dialog

Der tales meget om dialogen som den rette løsning på mange af de lokale og internationale problemer, vi står med i dag, men der er megen forvirring om, hvad dialog egenligt er. Dette foredrag diskuterer, hvad der menes med dialog – og eventuelt hvordan I kan arbejde med dialog i jeres nærområder.

Dialog er et forvirrende begreb, da det bruges overalt, hvor vi arbejder for at forandre menneskelige relationer. Når vi taler om dialog, er det som regel fordi, at der er problemer mellem forskellige grupper, som vi ønsker at forbedre – men der er også nogle, som taler om dialog, når de forsøger omvende andre til deres egen overbevisning eller livsstil. Med baggrund i dialogerfaring fra en række forskellige lande og sammenhænge diskuteres seks forskellige former for dialog (se nedenstående). I sammenhænge, hvor der er tanker om selv at opstarte dialog, er det også muligt at indrette aftenen/dagen som en workshop, hvor vi diskuterer, hvordan man rent praktisk kan starte dialoginitiativer i jeres sammenhæng.

Oversigt over diskuterede dialogtyper (se side 19 ff i Om Dialog):

  • VIP dialog: religiøse ledere og andre samfundsspidser mødes som repræsentanter for hver deres religiøse gruppe.
  • Komparativ/akademisk dialog: akademisk sammenligning af dogmer og religiøse traditioner og tekster med henblik på at danne bedre forståelse for forskelle og ligheder i religionerne.
  • Erfaringsbaseret dialog: folk med forskellige synspunkter og verdensforståelser mødes for at dele ud af deres troserfaring og for bedre at forstå de andres verdensforståelse. Til forskel fra den akademiske dialog er denne dialog baseret på folks egne erfaringer.
  • Diapraksis: dialog uden talen om tro. Man finder projekter, der kan gavne deltagerne og forbedre deres hverdag. Samarbejdet omkring dette arbejde bringer ofte folk tættere sammen.
  • Redskabsdialog: workshops, der arbejder mod at præge deltagerne i en bestemt retning, så de kan gå ud i verden med en – ifølge organisatorerne – bedre attitude mod verden og folk, der er forskellige fra dem selv.
  • Græsrodsdialog: vi står alle i den grundlæggende dialog, der opstår, når vi møder noget, der er fremmed for os – og vi skal bestemme, om det er folk, vi kan stole på, eller om der er behov for skepsis.

Find materiale til brug i forbindelse med foredraget her

Posted in Foredrag.