Egypten: Revolution, Religion og Politik

Hvordan er forholdene i Egypten efter Det Arabiske Forår og social tumult de sidste mange år? Er der håb for demokrati? Er de kristne forfulgte i Egypten? Disse og mange andre spørgsmål tages op og behandles grundigt i dette foredrag.

Egypten har været i medierne konstant de sidste mange år med en række forskellige overskrifter: Revolution, håbet om større frihed og livsmuligheder, chikane af kvinder og diskrimination mod religiøse mindretal.
Foredraget skaber forståelse for, hvordan den almindelige egypter får hverdagen til at hænge sammen, og hvordan magthaverne håndterer deres magt – samtidig med, at det diskuteres, hvilken indflydelse revolutionen og de mange optøjer, der har sat dagsordenen siden 2011, har haft for Egyptens borgere. Foredraget diskuterer følgende:

 • Hvordan sikrer den almindelige egypter sit liv?
  Hvilken rolle spiller religion i de sociale netværk?
 • Hvordan forsøger magthaverne at sikre deres indflydelse?
  Parlamentet og fagforeningerne
  Jagten på (religiøs) legitimitet: Kopterne og det muslimske al-Azhar universitet
 • Hvordan gav folk udtryk for deres utilfredshed før 2011?
  Den islamistiske bevægelse og Det Muslimske Broderskab
  Protest- og arbejderbevægelser
 • Hvorfor opstod Det Arabiske Forår?
  Tunesien
  Ungdommen og teknologien
  Revolutionsslogan: Brød, frihed, social retfærdighed og værdighed
 • Har revolutionen gjort en forskel?
  Fortsat undertrykkelse
  Nye muligheder

Find materiale til brug ved foredraget her

Posted in Foredrag.