Ide, Struktur og Fremdrift: en workshop om opgaveskrivning

Workshoppen er ment som et første skridt for jer, der sidder foran at skulle skrive en større opgave. Workshoppen inddrager deltagernes tanker om deres forestående arbejde og giver redskaber til at skabe struktur og overblik, som kan understøtte arbejdet i løbet af skriveprocessen.

Kunsten i at skrive en opgave ligger i den kreative opdagelsesrejse, der afdækker nye områder, som oplyser os og giver nye horisonter. Håndværket ‘at skrive’ bygger til gengæld på redskaber, der skal strukturere, skabe overblik og trække den relevante information ud af den data, der ligger til grund for vores skrivearbejde. Denne workshop tilbyder håndværkeren forskellige redskaber, der kan hjælpe nye skribenter på vej.

Workshoppen kan fokusere et eller flere af følgende områder:

  1. Forståelse af skriveprocessen som en iterativ proces, der kræver et bredt fundament og gentagen bearbejdning
  2. Idebearbejdning: brainstorming ved hjælp af mapping
  3. Strukturering: brug af resume, indholdfortegnelse og kapitler som aktive skriveredskaber
  4. Kodificering af data ved hjælp af programmer
  5. Udgivelse af arbejdet. Kontakt til og prioritering af forlag

Junko testimony

Posted in Foredrag.