Kopterne – Politisk og Socialt

Den Koptiske Kirke har oplevet en gennemgribende vækkelse gennem de sidste 100 år, der har forandret kirken, kopternes liv og begges rolle i det egyptiske samfund. Forandringerne er sket i samspil med det omkringliggende samfund, og kirken forstås af mange koptere som det sidste bolværk mod muslimernes fremfærd. Andre koptere kritiserer kirkens omfangsrige politiske og sociale indflydelse og arbejder for at kopterne skal åbne mere op i forhold til det omkringliggende samfund.

Dette foredrag diskuterer kopternes moderne historie og nutid. Foredraget starter med at opsummere de sidste 100 års koptisk kirkehistorie med fokus på Søndagsskolebevægelsen, en vækkelse som aktiverer lægfolk i kirken og udvider kirken til at være det primære sociale netværk for mange koptere. Der skeles hele tiden til forholdet til resten af samfundet, og hvordan kirken til stadighed bliver mere og mere politisk engageret.

Den anden halvdel af foredraget forklarer samtidens Egypten, og hvordan størstedelen af befolkningen ikke er sikret af staten, men i stedet finder deres muligheder i deres lokale netværk, der ofte er centreret omkring kirkerne og moskeerne. Mens flertallet af koptere ikke ser anden mulighed end at lukke sig inde bag kirkens mure – i skjul for den voksende diskrimination mod de kristne – er der en lille elite af koptere, som ønsker at kirken skal åbne mere op, og at kopterne skal repræsenteres af lægfolk. Der er til gengæld få, der overvejer muligheden for helt at udelukke religiøse distinktioner i det politiske, da det er det mest naturlige, som tingene er nu. Foredraget går i dybden med kopternes sociale position, og diskuterer i hvor høj grad koptere er diskriminerede eller om de er forfulgte.

Find materiale til brug i forbindelse med foredraget her

Posted in Foredrag.