Kopternes hverdag: materiale til brug i forbindelse med foredraget

I kan eventuelt bruge følgende til at gøre opmærksom på foredraget. Alt materialet er fra mit private fotoarkiv, og jeg giver tilladelse til at bruge det i forbindelse med foredraget.

Billede 1: Koptisk præst i solnedgang

Billede 2: Kors i mur ind til koptisk kloster

Plakat

Foreslået tekst:

De Koptiske Kristnes Liv og Hverdag i Egypten

Et foredrag, der giver et nuanceret billede af diskriminationen mod kristne, men også forklarer, hvordan den koptiske kirke har indrettet sig i en position, hvor den kan forhandle med de muslimske magthavere.

Den Koptiske Kirke har oplevet en gennemgribende vækkelse gennem de sidste 100 år, der har forandret kirken, kopternes liv og begges rolle i det egyptiske samfund. Forandringerne er sket i samspil med det omkringliggende samfund, og kirken forstås af mange koptere som det sidste bolværk mod muslimernes fremfærd. Andre koptere kritiserer kirkens omfangsrige politiske og sociale indflydelse og arbejder for at kopterne skal åbne mere op i forhold til det omkringliggende samfund.