Kommunikation og Kulturforståelse

På en travl arbejdsplads opstår der let gnidninger. Man snubler let over hinandens fødder i jagten på resultater. Men konflikter opstår aldrig udelukkende på grund af eksterne faktorer. Vi er som mennesker sociale væsener med et naturligt behov for at deltage i fællesskaber, men når vi så bliver en del af et fællesskab, kommer man ofte til at stå i et modsætningsforhold til andre grupperinger på arbejdspladsen. Dette kan skabe en positiv effekt, hvor forskellige afdelinger konkurrerer om at producere bedst og mest, men det kan også føre til at kollegaer mere eller mindre bevidst spænder ben for hinanden. Det kan både være for selv at stå i et bedre lys i forhold til den anden, men det kan også være en urdrift i mennesket, der gør, at vi har en tendens til at modarbejde folk, som vi ikke ser som en del af egen gruppe. Endnu større en arbejdsplads er, endnu sværere er det at undgå disse dynamikker. Læs lidt mere her.

Godt lederskab går langt for at holde spændingerne mellem grupperinger på arbejdspladsen produktive, men det er ikke altid nok. Man kan holde sociale arrangementer som julefrokoster, indføre arbejdsopgaver, der tvinger folk fra forskellige grupperinger til at arbejde tæt sammen (også rent geografisk), eller sende folk på teambuildingkurser.

Disse problemer og deres løsninger bliver ikke lettere, når der er tale om internationale og interkulturelle arbejdsrelationer, hvor folk sjældent mødes – hvis nogensinde. Det ville være mere effektivt for forretningerne, hvis man kunne sætte sig ud over meneskelige forskelle og bare fokusere på produktet. Men vi er mennesker, og vi er sociale væsener. Derfor er det nødvendigt at arbejde med de menneskelige relationer, hvis man vil arbejde effektivt. Skulle der opstå problemer, tilbyder jeg at analysere problemerne, foreslå løsninger og iværksætte dem. Jeg fokuserer på følgende:

  1. Interviews med de involverede parter for at finde frem til problemets rod – og finde en passende løsning.
  2. At skabe forståelse for social psykologiske dynamikker – og hvorfor man opfatter andre negativt. Denne viden i sig selv kan skabe forståelse for, hvad det er der foregår, når man føler sig distanceret fra sine kolleger.
  3. Forståelse for kulturelle forskelle i arbejdsprocesserne. Selvom irritation over konkrete kulturelle forskelle i arbejdsprocesser ofte er en følge af mere grundlæggende social psykologiske dynamikker, kan samtalen om disse bringe kollegaerne tættere sammen. Dette er specielt tilfældet, hvis de placeres geografisk i nærheden af hinanden.
Posted in Consulting.