Skrivevejledning

 

Forløbet understøtter større skriveopgaver gennem vedvarende coaching. Vi arbejder med overblikket, målrettethed, struktur og konsistens.

Forløbet bygger på redskaber, der skal strukturere, skabe overblik og trække den relevante information ud af den data, der ligger til grund for skrivearbejdet. Jeg tilbyder at understøtte skriveprocesser med fokus på et eller flere af følgende områder:

  1. Forståelse af skriveprocessen som en iterativ proces, der kræver et bredt fundament og gentagen bearbejdning
  2. Idebearbejdning: brainstorming ved hjælp af mapping
  3. Strukturering: Aktiv brug af resume, indholdfortegnelse og kapitler som skriveredskaber
  4. Kodificering af data ved hjælp af programmer
  5. Løbende strukturering og etablering af deadlines
  6. Udgivelse af arbejdet. Kontakt til og prioritering af forlag

 

Posted in Consulting.