Religion og Samfund: materiale til brug ved foredrag

Følg nedenstående link, hvis du skal bruge en plakat i forbindelse med foredraget.

Plakat

Foreslået tekst

Religion i Mellemøstlige Samfund

I diskussionen af islam dukker spørgsmålet om forholdet mellem stat og religion ofte op. Medierne fremstiller ofte dette forhold noget fattigt og bruger simple forståelser af begreber som sharia og den islamiske stat. I dette foredrag diskuteres dette og relateres til danske politiske forhold.

Religion har altid været en del af politiske dynamikker, hvor end i verden vi vender os. I Danmark som eksempel har vi en statsstyret folkekirke, som varetager en række vigtige funktioner i folks liv, funktioner som staten ellers skulle tage sig af – registrering af spædbørn, begravelser, vielser, osv. Dette er i endnu højere grad tydeligt i Mellemøsten, hvor religionen er en integreret del af retorikken både i folks hverdag og i forbindelse med politik. Religionen bliver garant for folks oprigtighed i et samfund, hvor folk ikke er sikrede af et retssystem eller et offentligt, socialt netværk.