Religion og Samfund

I diskussionen af islam dukker spørgsmålet om forholdet mellem stat og religion ofte op. Medierne fremstiller ofte dette forhold noget fattigt og bruger simple forståelser af begreber som sharia og den islamiske stat. I dette foredrag diskuteres dette og relateres til danske politiske forhold.

Religion har altid været en del af politiske dynamikker, hvor end i verden vi vender os. I Danmark som eksempel har vi en statsstyret folkekirke, som varetager en række vigtige funktioner i folks liv, funktioner som staten ellers skulle tage sig af – registrering af spædbørn, begravelser, vielser, osv. Dette er i endnu højere grad tydeligt i Mellemøsten, hvor religionen er en integreret del af retorikken, når politiske ledere skal legitimere deres styre.

Religionen finder dog først og fremmest sine rødder i de lokale netværk ude i befolkningen. I et land som Egypten kan den brede befolkning ikke regne med, at magthaverne vil sikre deres tilværelse, og der er meget lidt tillid til retsvæsenet. Derfor forsøger folk at sikre deres tilværelse gennem deres sociale netværk: familien, venner, NGOer, osv. Disse netværk er i høj grad centreret omkring moskeer og kirker, hvor folk samles ikke kun for et religiøst fællesskab, men for at have et sted, hvor de kan føle sig sikre og værdsatte. Ofte kan folk sikre jobs, lån, ægteskab, osv gennem disse lokale netværk. Til gengæld får lederne af disse fællesskaber stor indflydelse og fungerer som repræsentanter og til tider dommere for deres område.

Religionen bliver derfor et symbol på tryghed og sikkerhed, og mange har svært ved at stole på hospitaler og andre institutioner med mindre de skilter med deres religiøse tilhørsforhold. Det samme gælder politiske ledere, som bliver nødt til at vise sig som gode muslimer eller kristne for at få stemmer. Magthaverne kan derfor bruge religiøse ledere til at legitimere deres politiske handlinger ved at involvere religiøse ledere, som så til gengæld får politisk indflydelse. Alternative religiøse grupper, som f.eks. det koptiske mindretal i Egypten forsøger at sikre deres gruppe ved at lade paven forhandle med magthaverne.

I et land som Egypten er der meget diskussion om, hvor meget indflydelse religion skal have på det politiske. Det diskuteres til gengæld sjældent, om religion skal være en del af politik. Men det betyder ikke, at Egypten er styret af ‘religiøs lovgivning’. Landets (tvivlsomme) retssystem er baseret på den franske konstitution, mens enkelte dele af privatlivet, såsom ægteskab, er lovgivet baseret på sharia. De kristne har deres eget retssystem, når det gælder disse områder.

Vi bør dog også diskutere, hvordan religionen tager del i de danske politiske dynamikker i stadig højere grad. Islam er en minoritet i Danmark, som tager stadig mere plads i den danske politiske diskussion – og en politikers holdning til indvandrere og muslimer kan have afgørende betydning for deres politiske indflydelse. Det er derfor vigtigt, at vi gør os klart, hvad det er, der sker – og hvordan det påvirker vores demokrati – når en minoritet får politisk opmærksomhed i den grad.

Find eventuelt materiale til brug i forbindelse med foredraget her

Posted in Foredrag.