Foredrag

Egypten: Revolution, Religion og Politik

Hvordan er forholdene i Egypten efter Det Arabiske Forår og social tumult de sidste mange år? Er der håb for demokrati? Er de kristne forfulgte i Egypten? Disse og mange andre spørgsmål tages op og behandles grundigt i dette foredrag.

Kopterne: Politisk og Socialt

Den Koptiske Kirke har oplevet en gennemgribende vækkelse gennem de sidste 100 år, der har forandret kirken, kopternes liv og begges rolle i det egyptiske samfund. Forandringerne er sket i samspil med det omkringliggende samfund, og kirken forstås af mange koptere som det sidste bolværk mod muslimernes fremfærd. Andre koptere kritiserer kirkens omfangsrige politiske og sociale indflydelse og arbejder for at kopterne skal åbne mere op i forhold til det omkringliggende samfund.

Den Religiøse Dialog

Der tales meget om dialogen som den rette løsning på mange af de lokale og internationale problemer, vi står med i dag, men der er megen forvirring om, hvad dialog egentlig er. Dette foredrag diskuterer, hvad der menes med dialog – og eventuelt hvordan I kan arbejde med dialog i jeres nærområder.

Religion og Samfund

I diskussionen af islam dukker spørgsmålet om forholdet mellem stat og religion ofte op. Medierne fremstiller ofte dette forhold noget fattigt og bruger simple forståelser af begreber som sharia og den islamiske stat. I dette foredrag diskuteres dette og relateres til danske politiske forhold.

Hvorfor er der nogen, vi kan lide,
og andre, vi ikke kan lide?
Det føles naturligt for os, at vi holder os tæt til nogen, mens vi holder andre på afstand – og endda frygter dem. Vi finder grunde i deres opførsel, kultur og religion, men forskningen i sociale dynamikker maler et noget andet billede: som sociale væsener har vi behov for folk tæt på os og tryghed, og først sekundært tilskriver vi disse mennesker positive eller negative egenskaber.
Ide, Struktur og Fremdrift:
en workshop om opgaveskrivning
Workshoppen er ment som et første skridt for jer, der sidder foran at skulle skrive en større opgave. Workshoppen inddrager deltagernes tanker om deres forestående arbejde og giver redskaber til at skabe struktur og overblik, som kan understøtte arbejdet i løbet af skriveprocessen.