Analyse

Analysen ligger som grundlæggende for alt, jeg laver. Den falder mig naturligt som menneske, og med mange års studier og analyse inden for mellemmenneskelige relationer, kan jeg slet ikke lade være konstant at forholde mit arbejde til relevante teorier.

Jeg har funderet mit analytiske arbejde på interviews og spørgeskemaer, som er brugt til at forstå organisatoriske sammenhænge og danne indsigt i, hvor forskellige grupper i undersøgelsesfeltet står – ligesom jeg også har arbejdet med analyser på det samfundsmæssige plan. Det har ført til bøger, rapporter, artikler og praktiske udviklingsprojekter.

Min erfaring siger, at det er gavnligt at fundere udviklingsarbejdet i det konkrete arbejde, og udvikle sammen med personalet mod et fælles mål funderet i relevant teori. Analyse og styring af organisationens selvudvikling giver mulighed for at udviklingen bliver en fortsat proces, hvor personalet er engageret og metoderne taler direkte til dem i deres konkrete arbejde.