Metode- og Organisationsudvikling

Det metode- og organisationsudviklingsarbejde, som jeg har arbejdet med, der giver bedst mening, er mit nuværende på institutionen Helheden. Her er min rolle primært som analytiker og projektleder, hvor jeg faciliterer personalets udvikling. Udviklingen foregår fra det sted, hvor personalet står, det tager deres erfaringer alvorligt, der kommer fokus på de problematikker, som de oplever i deres hverdag, ledelsens og bestyrelsens visioner inkorporeres, og jeg som projektleder byder ind med teori og erfaringer fra andre steder og guider personale og ledelse gennem deres selvudvikling.

Jeg samler i denne proces personalets erfaring og udvikler på medarbejdermøder og temadage sammen med personalet. Mit udgangspunkt er, at de ved langt mere, end jeg gør om det konkrete arbejde, og at min opgave er at sikre deres selvudvikling. Med udgangspunkt i deres erfaring læser jeg mig desuden ind på relevante teorier og formidler dem videre til personalet, som så inkorporerer det i deres udvikling, for så vidt det er relevant.

Arbejdet på Helheden har dog ikke kun som mål at udvikle institutionen selv, men løbende at samle erfaringen i et metodekatalog og artikler, så andre også kan gavne af den erfaring, vi gør os.